1. Korzystając ze sklepu, akceptujesz poniższy REGULAMIN.
 2. Właścicielem sklepu jest sieć serwerów Słoneczny-Dust .
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany owego regulaminu oraz oferty zawartej w sklepie.
 4. W przypadku awarii strony bądź wykupionych usług należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem lub napisać temat na forum w dziale „Błędy”.
 5. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych (PLN).
 6. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 7. Wszelkie środki wpłacane do sklepu są dotacją i nie podlegają zwrotowi.
 8. Użytkownik korzystający ze sklepu ponosi wszelką odpowiedzialność za własne pomyłki.
 9. Sklep jest czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, a wszystkie zamówienia są realizowane automatycznie (nie dotyczy prac konserwacyjnych, awarii itd.).
 10. W przypadku bana na serwerze użytkownikowi nie przysługuje zmiana czasu lub serwera zakupionej usługi.
 11. Użytkownikom przysługuje program rabatowy - za każde wydane 5 wPLN, otrzymuje 1% zniżki na wszystkie kolejne zakupy (maksymalnie do 10%). W przypadku przedłużania usługi bądź zakupu innej podczas posiadania minimum jednej aktywnej, otrzymuje on 5% dodatkowego rabatu.
 12. Użytkownik ma możliwość odpracować warna poprzez jego odpłatne usunięcie.
 13. Każda próba oszustwa (w tym wykorzystanie błędów sklepu, szalbierstwo) wiążą się z usunięciem wszystkich funduszy i wykupionych usług użytkownika.
 14. Prawo do podjęcia decyzji w sytuacji, która nie została opisana w regulaminie, należy do Administracji.